Point2sop

Followers

Tuesday, March 1, 2011

core ability (Flowchart MANUAL)

1. Flowchart MANUAL
1.1 Definisi diagram alur
Sebuah flowchart menggambarkan langkah-langkah dalam proses. Dengan memvisualisasikan proses, diagram alur cepat dapat membantu mengenalpasti halangan atau inefisiensi dimana proses boleh dirampingkan atau dipertingkatkan.Sebuah flowchart (juga dieja flow-chart dan flow chart) adalah perwakilan kesimpulannya dari algoritma atau proses

Gambar. 1: Sebuah flowchart sederhana untuk apa yang harus dilakukan jika lampu tidak berfungsi
1.2 Sistem Flowchart Shape & Koneksi
Flowchart menggunakan bentuk khusus untuk mewakili pelbagai jenis tindakan atau langkah dalam proses. Garis dan panah menunjukkan urutan langkah-langkah, dan hubungan di antara mereka.
(I) Start / Akhir
Cinta terminator menandakan titik permulaan atau akhir dari sistem. Biasanya mengandungi kata "Start" atau "End."

Gambar. 2: Mula / Akhir
(Ii) Tindakan atau Proses
Sebuah tempat dapat mewakili satu langkah ("menambah dua cawan tepung"), atau dan seluruh sub-proses ("membuat roti") dalam proses yang lebih besar.

Gambar. 3: Aksi atau Proses

(Iii) Dokumen
Sebuah dokumen dicetak atau laporan.

Gambar. 4: Dokumen
(Iv) Keputusan
Sebuah titik keputusan atau percabangan. Garis mewakili keputusan yang berbeza muncul dari titik yang berbeza dari berlian.

Gambar. 5: Keputusan
(V) Input / Output
Merupakan bahan atau maklumat memasuki atau meninggalkan sistem, seperti tempahan pelanggan (input) atau produk (output).

Gambar. 6: Input / Output
(Vi) Penyambung
Menunjukkan bahawa aliran simbol terus mana yang sesuai (yang mengandungi surat yang sama) telah ditempatkan

Gambar. 7: Penyambung
(Vii) Line Flow
Lines menunjukkan urutan langkah-langkah dan arah aliran.

Gambar. 8: Penyambung
(Viii) Delay
Menunjukkan penangguhan dalam proses.

Gambar. 9: Delay

(Ix) Gabung
Menunjukkan langkah di mana dua atau lebih sub-senarai atau sub-proses menjadi satu.

Gambar. 9: Gabung
(X) Menyusun
Menunjukkan langkah-langkah yang perintah maklumat ke dalam format standard.

Gambar. 10: Menyusun
(Xi) susun
Menunjukkan langkah-langkah yang menyelenggarakan senarai item ke urutan atau set berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

Gambar. 11: susun
(Xii) subroutine
Menunjukkan susunan tindakan yang melakukan tugas-tugas tertentu tertanam dalam proses yang lebih besar. Ini urutan tindakan boleh dijelaskan secara lebih terperinci tentang flowchart berasingan.

Gambar. 12: subroutine
(Xiii) Manual Loop
Menunjukkan susunan perintah yang akan terus berulang sampai berhenti secara manual.
Gambar. 13: Loop Manual
(Xiv) Loop Batas
Menunjukkan titik di mana sebuah loop harus berhenti.

Gambar. 14: Batas Loop

(Xv) simpanan data
Menunjukkan langkah di mana data akan disimpan.

Gambar. 15: simpanan data
(XVI) Database
Menunjukkan senarai maklumat dengan struktur standard yang membolehkan anda mencari dan menyusun.

Gambar. 16: Database
(Xvii) Display
Menunjukkan langkah-langkah yang memaparkan maklumat.

Gambar. 17: Papar
(XVIII) Off Page
Menunjukkan bahawa proses terus dari laman.

Gambar. 18: Page Off
2. LAPORAN
2.1 Penulisan Laporan
Laporan ini merupakan salah satu tulisan yang paling penting perniagaan anda. Hal ini dapat memberikan maklumat, menganalisa dan menawarkan bahan cadangan.
Laporan berusaha untuk membantu penerima memahami situasi, menuju tujuan akhir untuk meningkatkan prestasi syarikat anda. Baik laporan bekerja untuk penulis, mereka menyampaikan fikiran anda secara berkesan.
Laporan sebenarnya merupakan persembahan terancang dan tujuan maklumat untuk satu atau lebih orang. Hal ini ditulis dengan tujuan tertentu dalam fikiran, sering bermula dengan kenyataan latar belakang masalah dan diakhiri dengan cadangan.
Sebuah laporan yang baik harus fungsional, faktual, objektif, terorganisasi dengan baik dan menarik dalam penampilan. Sementara laporan menulis, mereka aspek-aspek tertentu yang harus kita perhatikan, iaitu:

• Keputusan Acara
Harus ada kemajuan yang jelas dari awal sampai akhir.
• Ketepatan Data
Maklumat harus benar.
• Opini dan fakta
Tunjukkan dengan jelas yang fikiran hanya pendapat anda dan yang fakta
• keringkasan dan kesederhanaan
Lebaran dan kesulitan dalam struktur akan membingungkan pembaca

2.2 Jenis Laporan
Ada banyak jenis laporan, seperti laporan teknikal, laporan perniagaan, dan laporan akademik. Mereka semua mempunyai ciri-ciri yang sama dalam hal format, namun mereka berbeza dalam bahagian tubuh laporan di mana mereka menekankan pada aspek yang berbeza dari suatu projek. Contohnya, laporan teknikal lebih fokus pada spesifikasi teknikal dan ciri-ciri dari suatu teknologi atau produk. Perniagaan laporan terutama berfokus pada proses perniagaan atau proposal pemasaran dan tumpuan pada aliran proses perniagaan. Sedangkan, laporan akademik fokus pada kajian literatur dan maklumat inovatif yang membolehkan penyelidikan dan pembangunan tertentu muncul atau baru teknologi yang akan dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut.
Dalam lembar maklumat kita akan fokus pada laporan teknikal, kerana mereka lebih relevan untuk digunakan oleh programmer penganalisis ketika menyiapkan laporan penyelidikan dan pembangunan.

Pentingnya 2.3 Penulisan Laporan Teknikal
• Memberitahukan pihak tertentu dan teknologi baru muncul
• Membujuk pihak, seperti pengurusan puncak atau pelanggan untuk membeli teknologi tertentu atau teknologi baru yang boleh berguna untuk para pihak tersebut di atas atau dikejar dalam projek penyelidikan dan pembangunan.
• laporan teknikal juga boleh digunakan untuk menjadi memberitahu dan memujuk pihak teknologi baru.

2.4 Elemen Umum di Lapor
Ada pola umum untuk menetapkan laporan mana mereka terdiri daripada kedua-dua elemen primer dan sekunder.

(I) Elemen Primer
Menyajikan informasi aktual bahawa laporan ini bertujuan untuk menyampaikan.Contohnya meliputi pengenalan dan kesimpulan.

(Ii) Elemen Sekunder
Elemen sekunder pakej laporan sehingga pembaca dapat dengan mudah mengenalpasti laporan dan elemen utama. elemen sekunder juga menambah cat profesional untuk laporan.

2.5 Isi Laporan Teknikal
Pemikiran ada banyak cara untuk menetapkan laporan, itu adalah tradisional untuk memikirkan tiga bahagian: pengantar, tubuh (atau perbincangan) dan kesimpulan (bahagian terminal).

(I) Pengenalan
pengenalan ini menawarkan pembaca pemahaman singkat dan lebih baik laporan.Umumnya, itu termasuk tujuan laporan, kenyataan masalah, sumber, definisi istilah dan ruang lingkup projek, penjelasan tentang proses, latar belakang sejarah yang terhad, dan menyebutkan singkat hasil. Secara ringkas, ia menetapkan adegan dan berfungsi sebagai narasi penjelasan isi laporan.

(Ii) Badan
Tubuh laporan merangkumi semua butiran dalam menyokong isu yang diangkat, masalah dibahas, dan cadangan yang dicadangkan. Pos dan bahagian tubuh akan berubah-ubah dari laporan untuk melaporkan.
Sebagai contoh yang ditunjukkan dahulu garis besar laporan itu boleh menjadi berikut:

(A) Kaedah dan prosedur
Menjelaskan metodologi yang digunakan dalam mengungkap fakta dan kajian latar belakang yang digunakan dalam laporan teknikal. Contohnya adalah seperti melakukan survey, mencari fakta dari dokumentasi yang ada, dan penelitian dari Internet.

(B) Fakta & Detil
Ini seluar bahagian tentang masalah domain dan fakta dari penyelesaian yang dicadangkan. Hal ini juga menyajikan fakta-fakta dari teknologi baru.

(C) Pengumpulan Maklumat
Ada banyak teknik untuk mengumpul maklumat tentang pembangunan aplikasi baru yang boleh digunakan sebagai sumber dalam bahagian ini. Mereka adalah:

• Maklumat dari Media Cetak
Contoh media cetak adalah seperti brosur, risalah, katalog, majalah teknikal, jurnal, dan buku tentunya. Sumber melimpah dari pengetahuan tentang teknologi baru boleh diperolehi daripada contoh di atas. Namun, kandungan maklumat biasanya sangat jarang dan tidak dibahas secara mendalam. Teknologi biasanya ditulis dalam sumber-sumber untuk memperkenalkan teknologi baru, atau melayani kental dan keseluruhan menulis produk.

• Pemerhatian Teknologi
Pameran dan ilmu media adalah sumber yang tepat untuk mengamati penggunaan teknologi yang sebenarnya aplikasi baru. Di sini kita boleh tangan pada paparan teknologi dan melihatnya bekerja dengan mata kita sendiri.

• Survei
Kuesioner atau tinjauan dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan pandangan yang lebih memihak pada teknologi aplikasi baru atau yang muncul. Kuesioner yang diberikan kepada responden dari kelompok yang relevan orang dan dari jawapan dari kuesioner, prospek arus pada teknologi ini dianalisis dan statistik disajikan.

• Internet
Ini adalah satu lagi sumber banyak maklumat tentang teknologi aplikasi baru. Namun kaedah ini mendapatkan maklumat mempunyai banyak manfaat, untuk satu, itu adalah dalam bentuk elektronik dan kandungan pada web yang lebih saat ini dan merupakan hasil dari projek-projek atau menulis up dari pengguna dan pengembang di seluruh dunia.
• Program Exposure Cross / Seminar
Mungkin ada contoh di mana penulis dihantar untuk mengikuti program pendedahan lintas atau seminar yang dilakukan oleh pemaju aplikasi teknologi. Para pemaju akan, tentu saja, menjadi sumber terbaik untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh tentang teknologi.

• Perbincangan & Analisa Fakta dan Butiran
Fakta-fakta yang disajikan dalam bahagian sebelum dianalisis dalam bahagian ini, untuk apakah teknologi ini sesuai untuk digunakan atau dikembangkan di syarikat atau agensi yang akan pembaca dan evaluator laporan. Maklumat ini adalah jantung dari laporan dan membentuk asas untuk kesimpulan dan cadangan. Kandungan boleh dibahagikan menjadi beberapa bab dan bahagian sub dengan bantuan statistik dan alat bantu visual. Tajuk pada bahagian ini akan berubah-ubah dari laporan kepada laporan, tetapi boleh meliputi item sebagai berikut:
Punca: Mengusulkan kemungkinan penyebab masalah
Kesan: Kesan penyebab pada individu dan proses.

(D) Rekomendasi
Membuat khusus saran tentang bagaimana masalah dapat diatasi, termasuk kos untuk pelaksanaan. Berdasarkan kesesuaian teknologi tersebut, penulis memberikan beberapa cadangan sebagai cara untuk menggabungkan teknologi atau baik bagaimana penyelidikan dan pembangunan teknologi perlu dilakukan.

(Iii) Kesimpulan
Akhirnya, kesimpulan atau terminal sebahagian daripada laporan meringkaskan turun laporan, membuat kesimpulan, mengesyorkan atau kedua-duanya. Ini menunjukkan kesimpulan sebagai berdasarkan data dan bukti yang diajukan sebelum ini. Sebuah kesimpulan menilai dan menarik kesimpulan dari maklumat yang ditemui dalam tubuh laporan.

No comments:

Post a Comment