Point2sop

Followers

Sunday, February 20, 2011

kawalan automasi 1

UNIT 1 : PENGKELESAN DAN PENJENISAN
OBJEKTIF
•Mentafsirkan sistem Kawalan Automasi.
•Menyatakan tentang keperluan Sistem Kawalan Automasi di industri.
•Menyatakan tentang Automasi Tetap.
•Menyatakan tentang Automasi Boleh Aturcara.
•Membezakan diantara Automasi Tetap dengan Automasi Boleh Aturcara.
•Menyatakan konsep asas sistem kawalan pneumatik, sistem kawalan hidraulik dan sistem kawalan elektrik.
•Menklasifikasi tentang sistem kawalan pneumatik, sistem kawalan hidraulik dan sistem kawalan elektrik.
•Membezakan di antara sistem kawalan pneumatik, sistem kawalan hidraulik dan sistem kawalan elektrik.

SISTEM KAWALAN AUTOMASI
•Sistem Kawalan Automasi ialah sistem yang berupaya mengawal suatu proses dengan pertolongan insani yang minima atau tanpa insani dan mempunyai keupayaan untuk memulakan, melaras, bertindak memapar atau mengukur pembolehubah di dalam proses dan memberhentikan proses dalam usaha mendapatkan keluaran yang diperlukan

Tiga (3) tujuan utama Sistem Kawalan Automasi digunakan di dalam industri :

•Meningkatkan kuantiti keluaran.
•Memperbaiki kualiti keluaran.
•Mengawal kos perbelanjaan.

AUTOMASI TETAP

•Sistem kawalan ini direka untuk melakukan satu tugas yang khusus.
•Fungsi litar kawalannya adalah tetap dan kekal.
•Kerja akan menjadi rumit jika kita ingin melakukan kerja lain selain dari tugas yang telah sedia ada pada sistem kawalan jenis ini.


AUTOMASI BOLEH ATURCARA
•Sistem kawalan yang kompleks yang dapat melakukan berbagai tugas.
•Fungsi litar kawalannya diaturcarakan oleh pengguna dan boleh diubahsuai.
•Apabila tugas yang perlu dilakukan mesin bertukar, perubahan cuma perlu dilakukan dengan melakukan pengubahsuaian pada aturcara kawalan mesin tersebut.

PERBANDINGAN ANTARA AUTOMASI TETAP DENGAN AUTOMASI BOLEH ATURCARA

JENIS – JENIS SISTEM KAWALAN

SISTEM KAWALAN PNEUMATIK

•Satu sistem yang menggunakan udara yang dimampatkan untuk menghasilkan daya/tenaga untuk menjalankan kerja .
•Sistem ini banyak didapati dalam sistem perindustrian seperti industri makanan, petrokimia dan industri yang menggunakan robotik.
•Sistem ini boleh dikawal secara insani dan automatik.
EMPAT (4) ELEMEN SISTEM KAWALAN PNEUMATIK
SISTEM KAWALAN HIDRAULIK

•Satu sistem yang menggunakan bendalir untuk menghasilkan daya/tenaga untuk menjalankan kerja.
•Sistem ini banyak di gunakan di dalam industri automobil seperti sistem kuasa, sistem brek, kren, jek kereta, satelit an sebagainya.
•Bendalir yang biasa digunakan adalah minyak.SISTEM KAWALAN ELEKTRIK
•Satu sistem kawalan yang menggunakan arus elektrik samada arus terus (AT) atau arus ulang alik (AU) sebagai sumber bekalan.PERBANDINGAN ANTARA SISTEM KAWALAN PNEUMATIK, SISTEM KAWALAN HIDRAULIK DAN SISTEM KAWALAN ELEKTRIK

No comments:

Post a Comment