Point2sop

Followers

Wednesday, March 30, 2011

Ikhlas dalam kehidupan seharian

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dibawah ini merupakan separuh hasil kerja folio tasawuf aQ. jD boleh lah sharing kalau ingin gunakannya pada masa akan datang.

PENGERTIAN IKHLAS

Ikhlas secara bahasa ialah bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan pengertian ikhlas secara istilah ialah berniat semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT agar dapat dimasukkan di dalam syurga kelak.

Sabda Nabi SAW bermaksud :

“Bermula amalan itu dengan niat…” ( Bukhari dan Muslim )

Sesorang muslim sejati akan meletakkan niat hidupnya hanya untuk meraih keredhaan Allah SWT tidak kira waktu senang atau susah. Seluruh ucapan dan tindakannya diniatkan untuk mengharapkan reda Allah SWT dan mengharapkan pahalaNya.

Katakanlah ( Wahai Muhammad ): “Sesungguhnya Aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, (kepada) agama yang tetap teguh, iaitu agama nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah dia daripada orang-orang musyrik.” ( Surah Al-An’am : 161 )

Rasulullah S.A.W. bersabda, “Ikhlas dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit.” Dalam hadis lain Rasulullah S.A.W. berkata, “ Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan keradhaanNya.”

Keikhlasan merupakan perbuatan hati, bahkan merupakan tiang utama dari segenap perbuatan hati. Demikian itu penerimaan awal perbuatan seseorang tidak mampu diraih kecuali apabila disertai keikhlasan diri. Amal seseorang tidak memiliki erti di hadapan Allah, kecuali apabila disertai keinginan menggapai keredhaan Allah serta dapat menjernihkan amal yang dilakukan itu dari segala kepentingan duniawi atau matlamat tertentu.

SIKAP IKHLAS LAHIR DARIPADA KEKUATAN TAUHID

Keikhlasan dalam makna seperti terhurai di atas merupakan hasil daripada amalan bertauhid seperti peng-Esaan Allah SWT dan menjadikan Allah SWT satu-satunya Tuhan yang layak disembah dengan akidah yang utuh nan tulus iaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah SWT serta tidak bertuhankan sesuatu selainkan Allah SWT.

Utuh dan tulus dalam beribadah dan berubudiyah, serta menjadikan Allah sebagai tempat sandaran dan pertolongan. Yakin sepenuh jiwa bahawa, Dialah Allah, satu-satunya Tuhan, yang patut disembah dan tempat kita meminta pertolongan kepadaNya.

“ Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan” ( Al-Fatihah :5 )

Ayat Al-quran ini sentiasa dibacakan semasa dalam solat bagi kepada orang yang beriman yang tidak kirang dari 17 kali setiap hari. Dengan niat keikhlasan seperti itu, manusia yang beriman akan menjadi hamba Allah SWT dalam erti yang sesungguhnya bukan menjadi hamba bagi hawa nafsunya serta menjadi harta kepada hamba hartanya. Keikhlasan sempurna seperti itu juga mampu menghakis segala bentuk perhambaan kepada selain Allah, serta dapat membebaskan segala penyembahan kepada selain Allah SWT seperti pemujaan terhadap wanita, perhiasan dan kemasyhuran, pangkat dan kedudukan, kekuasaan, serta segala bentuk penyembahan kepada hal duniawi yang lain.

Seorang mukmin sejati memilih kehidupannya bebas dari belenggu keinginan terhadap kebendaan, lantas menjadikan keredaan Allah SWT sebagai tujuan utama hidupnya. Mereka mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Seorang mukmin sejati akan sentiasa melakukan perintah Allah SWT dan RasulNya, seperti yang termaktub dalam pesan Al-Quran yang bermaksud.

“ Katakanla: Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah SWT. Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya. Dan demikian itulah yang deperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang kali pertama berserah diri kepada Allah SWT" ( Al-An’aam :162-163 )


MENJALANI HIDUP DAN BERIBADAH DENGAN IKHLAS

Sesorang yang berharap dapat hidup aman dan tenteram, harus mengamalkan niat keikhlasan dalam kehidupan seharian. Seseorang yang mendambakan kebahagian abadi dunia akhirat, harus ikhlas dalam menerima segala yang mendatang kerana keikhlasan merupakan hal yang sangat penting untuk mencipta kehidupan damai sejahtera, serta keselamatan hidup di pentas kehidupan ini.

Para alim ulama menjelaskan, manusia yang telah menggapai capaian spiritual kejernihan hati sempurna, dia bakal dikurniakan pencerahan atau pembersihan nilai-nilai keimanan hakiki dan memahami kesejatian makna-makna al-Quran. Mereka juga dapat memahami bahawa, seseorang manusia tidak akan dapat menggapai kebahagian hakiki kecuali dengan ilmu dan ibadah. Setiap manusia akan mengalami kebinasaan, kecuali orang-orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengatahuan juga akan mengalami kebinasaan, kecuali orang yang mengamalkan ilmu mereka. Orang yang mengamalkan ilmu, mereka juga akan mengalamalkan ilmu mereka. Orang yang mengamalkan ilmu, mereka juga akan mengalami kebinasaan, kecuali orang-orang yang tulus ikhlas menjalani hidup dan meniti jalan Allah SWT dengan penuh keikhlasan diri.

Seseorang yang mengamalkan keikhlasan dalam diriya kadangkala menghadapi pelbagai bahaya dan ujian hidup yang tidak terkira. Kehidupannya dituntut untuk selalu berwaspada, agar ketulusan dan keikhlasannya kepada Allah SWT tidak lenyap dari dadanya. Maka, amal perbuatan yang tidak diiringi dengan niat, hanya melahirkan kesia-siaan sahaja. Niat yang diiringi keikhlasan hanya akan melahirkan riak ( suka mempamerkan diri ) serta akan memimpin seseorang kepada sikap hipokrit dan akan membawa ke dalam perangkap kelalaian.

Justeru, menjalani hidup di dunia haruslah ikhlaskan diri untuk melakukan ibadah yang tulus. Sahal Ibnu Abdullah at-Tustary salah seorang sufi agung dan ahli ibadah menjelaskan, “ Setiap orang yang menyukai kilaun kemegahan duniawi, kecuali para alim ulama. Setiap para alim mengalami kebingungan kecuali ulama yang berbuat sesuatu dengan ilmunya.”

At-Tustary berkata, “Intipati dunia tidak lain adalah kebodohan dan kematian, kecuali ilmu dan setiap ilmu akan menjadi hujah yang diminta dipertanggungjawaban terutama bagi si empunya kecuali yang diamalkan pemiliknya. Semua perbuatan laksana debu bertebangan, kecuali yang disertai keikhlasan. Dan keikhlasan selalu dalam intaian mara bahaya besar, kecuali dengan waspada yang tinggi, iaitu dengan cara tetap teguh dan focus semata-mata kerana Allah.”

Seorang alim yang lain mengatakkan, “ Ilmu adalah benih, amal perbuatan adalah tanaman, airnya adalah keikhlasan.” Ibnu Atha’illah Sakandari berkata, “Allah SWT tidak menyukai amal perbuatan yang berdimensi penyekutuan ( berlumur kesyirikan ), juga Dia membenci hati yang bersekutu, amal perbuatan yang dilandasi penyekutuan tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. demikian pula hati yang bersekutu tidak akan pernah dikabulkan doa nya oleh Allah SWT.”

Amal yang tidak disertai oleh keikhlasan diibaratkan seperti foto tanpa kehidupan dan jasad tanpa roh. Allah SWT hanyas menghendaki perbuatan-perbuatan yang bersifat hakiki ( tulus dan ikhlas ) yang lahir dari hati yang ikhlas dan jiwa yang tulus bukan perbuatan-perbuatanyang bersifat simbolik atau lahiriah semata. Ini kerana, semua amal perbuatan yang buruk akan dikembalikan kepada pemgamalnya seperti orang yang mengembalikan wang palsu kepada orang yang memalsukan wang tersubut.

Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk ( kedudukan ) tubuh kalian, dan tidak pula melihat gambar kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati kalian”

Setelah bersabda seperti ini, Rasulullah S.A.W. menunjukkan jari-jemari kea rah hati baginda. Kemudian baginda bersabda lagi, “ Inti takwa itu ada di sini.” Sambil menepuk dada baginda tiga kali.

Perilaku keikhlasan seiring dengan takwa. Amal perbuatan seseorang tidak disebut ikhlas apabila dadanya kosong dari takwa. Lebih daripada itu, seseorang tidak akan mampu meraih reda Allah, apabila hati dan jiwa tidak memiliki rasa taqwa. Firman Allah yang bermaksud menegaskan tentang perkara ini.

“ Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah SWT, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat menggapai redaNya . ” ( Al-Hajj :37)

Meningkatkan Kualiti Diri Dan Kehidupan Dengan Keikhlasan

Risalah islam menyeru kepada setiap umatnya untuk mengamalkan keikhlasan. Ajaran islam juga memerintahkan secara tegas kepada setiap muslim untuk ‘mengosongkan’ segala bentuk niat dan tujuan hidup kepada sesuatu selain Allah SWT. ajaran islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk sentiasa memfokuskan arah tujuan hidup semata-mata demi Allah SWT.

Seruan keikhlasan ini tidak dimaksudkan ntuk meluruskan dan menegakkan kehidupan umat islam semata-mata, namun juga untuk membina kehidupan universal. Ini disebabkan sendi-sendi kehidupan dubia atau tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, tidak akan dapat tumbuh dan berkembang kecuali dengan peranan para mukhlisin (orang-orang yang ikhlas ). Dunia dengan segala masalahnya tidak akan dapat diamankan apabila di bumi ini tiada para mukhlisin.

Reality menegaskan kebanyakan bencana dan malapetaka yang menimpa bangsa dan Negara di pelbagai penjuru dunia adalah disebabkan oleh kosong atau tiadanya manusia yang memiliki lehendak mencari keredaan Allah SWT. Negara dan bangsa yang ditimpa bencana itu banyak dipenuhi manusia yang bertuhankan dunia, gilakan harta serta hanyut dalam kenikmatan dunia dan nafsu syahwat . mereka mengunakan pelbagai cara untuk mengaut keuntungan kekayaan duniawi dan mereka juga tanpa segan silu merampas hak sesame manusia serta menghancurkan harta bahkan agama orang lain. Mereka sanggup menghancurkan pusat membeli belah mewah dan menjadikan rumah-rumah seperti perluburan. Mereka juga mengubah ‘wajah’ kehidupan dunia ini laksana alam kematian yang mencengkam.

Negara dan bangsa yang tiada manusia yang ikhlas, akan banya dipenuhi manusia yang ‘gila’ jawatan dan kekuasaan, hamba popularity dan kedudukan, perindu kebesaran dan kemuliaan peribadi, gila sanjungan dan pujian serta pengecut untuk mengaku sebagai pahlawan. Segala cara mereka guna untuk menggapai kepentingan pragmatism duniawi. Siapapun akan mereka korbankan demi mencapai obsesi diri mereka.

Manusia yang amal perbuatannya kering dari nilai-nilai keikhlasan cenderung membangunkan mutu dirinya dengan menyengsarakan orang lain, membangunkan kebesarannya di atas penderitaan orang lain. Dalam diri manusia yang tiada keikhlasan seperti itu, selalu bergema slogan “ Aku atau dia yang hancur..!! ” Inilah prinsip hidup keji dan biada oleh kerana tidak adanya rasa ikhlas dan iman di dada.

Ajaran Islam tidak membenarkan umatnya melakukan kesyirikan. Allah SWT sangat membenci muslim yang menjalankan kehidupannya dengan dualisme iaitu sikap di satu sisi mengaku beriman kepada Allah sementara di sisi lain menyekutukanNya. Islam juga melarang umatnya membahagikan kepatuhan dirinya kepada kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan taghut ( syaitan ). Islam mengecam keras sikap was-was dan hipokrit ( munafik ).

Sesungguhnya hanya dengan nilai0nilai keikhlasan kualiti diri seseorang dapat ditegakkan. Orang yang hidup tulus ikhlas, sebenarnya telah membangunkan kualiti dirinya dengan cara mulia dan terhormat. Kehidupannya bakal berdiri di atas jalan ( risalah ) Allah. Ia akan teguh dengan istiqamah untuk menjadikan semua tujuan hidupnya hanya untuk Allah.

Seseorang yang mampu mensosialisasikan nilai-nilai keikhlasan dalam dirinya, menegakkan sendi-sendi kehidupannya secara ikhlas, akan menyingkap dan memaknakan nasib ( takdir kehidupan ) dengan tulus ikhlas. Maka solat, ibadah dan ubudiyah, serta seluruh kehidupan serta kematiannya, nescaya akan diniatkan untuk menggapai reda Allah SWT, Tuhan sekalian alam.

NIAT DAN IKHLAS

Seorang muslim sejati, pasti tahu tujuan hidupnya di dunia ini, iaitu beribadah kepada Allah SWT. adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim meniatkan kehidupannya hanya untuk Allah SWT setulus dan seikhlas yang mungin. Keikhlas tidak akan dapat diwujudkan dalam amal perbuatan kecuali dengan dua unsur dasar berikut :

1. Niat dalam setiap perlakuan, setiap perlakuan harus disertai niat. Amal perbuatan yang disertai niat akan terarah dan membuahkan kejayaan, sedangkan perbuatan yang tidak disertai niat akan sia-sia serta melahirkan kegagalan. Orang yang tidak mendasari perbuatan dengan niat termasuk golongan orang-orang yang mukhlisin.

2. Mengosongkan niat dari segala bentuk penyekutuan ( perilaku kesyirikan ) dan kepentingan pragmatism dunia sehingga niatnya benar murni untuk Allah semata-mata.

Al-Quran Menjelaskan Kepentingan Niat Dalam Kehidupan

Firman Allah menegaskan maksud niat itu ialah hasrat untuk mengapai keredaan Allah, kehendak untuk dapat melihat wajah Allah dan meraih keredaan Allah.

Firman Allah menegaskan bermaksud:

“ Antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. ” ( Ali Imran : 152 )

Hakikat Niat

Dalam kitab as-shahhah al- jauhari berkata, maksud niat adalah hasrat ( keinginan ) kuat, yang tumbuh dari hati nurani. Al-Khitabi menjelaskan kepada kita bahawa hakikat niat adalah keinginan seseorang terhadap sesuatu yang lahir dari hati nurani yang paling dalam serta mendorong untuk melakukan sesuatu untuk menggapai keinginan tersebut.

Al-Baidawi berkata niat adalah kebangkitan hati nurani menuju sesuatu yang dipandang selaras dengan keinginan gati bagi menggapai sesuatu yang berguna atau menghindari sesuatu yang tidak berguna sama ada yang berdimensi haal (keadaan ) ataupun maal ( harta ). Lebih lanjut al-Baidawi menjelaskan maksud niat dalam landskap ajaran syariat adalah hasrat (keinginan ) yang diaplikasikan dalam bentuk tndakan nyata, semata-mata demi menggapai keredaan Allah SWT serta mematuhi segenap ketentuan hukum-hukum Allah.

Nilai Amal Perbuatan Bergantung Kepada Maksud Dan Tujuan

Menentukan arah tujuan hidup harus ada niat yang teguh dan niat merupakan masalah intipati (sangat penting) dalam kehidupan ini, kerana dari niat inilah hitam putih perbuatan dapat dihuraikan. Niat juga menjadi standart ulama penilaian serta penentuan hakikat sebuah perbuatan. Para alim ulama merumuskan kaedah fekah yang sangat popular.

Kaedah ini memiliki banyak cabang. Antaranya seperti kaedah ibrah (sari ajaran) dalam perjanjian didasarkan pada maksudnya, bukan pada lafaznya. Misalnya; ibrah ajaran yang dirumuskan dari hadis Rasulullah, “ Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku,kesalahan, kelalaian dan sesuatu yang dibenci yang dipaksakan atas dirinya.” (HR. Ahmad & Abu Daud)

ELEMEN ASAS KEIKHLASAN

Terdapat banyak kaedah (thariqah) untuk menggapai kesempurnaan ikhlas dalam hidup ini. Juga terdapat banyak elemen asas yang dapat dijadikan ‘wasilah’ (medium) untuk membangkit dan menubuhkan keikhlasan dalam diri bagi meraih reda Allah. Elemen asas meliputi motivasi jiwa, dorongan rohani, pemikiran mahupun perbuatan. Berikut adalah elemen yang membantu pertumbuhan ikhlas dalam diri:

Ilmu Pengetahuan

Dengan ilmu pengetahuan yang teguh, seseorang akan memahami bahawa Allah Maha Mengetahui apa yang terdetik di hatinya dan tersembunyi di sebalik dadanya. Allah adalah Tuhan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan yang zahir.

Keikhlasan itu sendiri, seperti halnya erti ketuhanan lain terdiri atas tiga unsur utama:

1. >Unsur yang terlihat dan Nampak secara zahir.

2. >Unsur perasaan hati dan emosi.

3. >Unsur perbuatan dan keinginan.

Atau seperti yang disebut al-Ghazali dalam kitab Ihyaa’ terdiri atas unsur :

1. > Ilmu

2. > Keadaan

3. > Pekerjaan

Sebuah reality yang tidak dapat dinafikan bahawa unsur utama daripada elemen-elemen dasar tersebut ialah ilmu dan makrifat ( pemahaman )

Bergaul Dengan Para Mukhlisin ( Orang-orang yang Ikhlas )

Bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, secara tidak langsung mengajar kita untuk ikhlaskan diri dalam setiap amal perbuatan kita. Ia akan meneladani perilaku kebaikan mereka, berakhlak dengan mereka, mencintohi pola kehidupan mereka dalam berbagai dimensi.

Rasulullah S.A.W. telah memberitahu keuntungan yang mampu diperoleh dari pergaulan orang-orang ikhlas tersebut dengan gambaran yang jelas. Baginda bersabda, “Perumpamaan orang yang bergaul dengan soleh dan orang yang bergaul dengan orang buruk perilakinya adalah seperti pembawa misik (minyak wangi) dan peniup tungku pemanas besi.

Antara bentuk rahmat Allah kepada umat manusia ialah Dia tidak menjadikan bumi ini sepi dari orang-orang yang ikhlas dan para soleh Sungguh rugi apabila seseorang enggan bertemu dan bergaul dengan mereka, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah S.A.W. dalam sabdanya, “Mereka adalah kaum yang tidak akan menyusahkan orang yang berkawan, dan bergaul dengan mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mendidik Hawa Nafsu

Setiap manusia mempunyai nafsu. Selagi darah masih mengalir dalam tubuh, selama itu pula nafsu bergelora dalam diri manusia. Nafsu tidak mampu dibunuh atau disingkirkan dari dalam diri tetapi, nafsu boleh dididik dan diperbaiki. Antara cara bijak mendidik naksu adalah dengan mujahadah, iaitu mengumpulkan tenaga dan menfokuskan diri untuk mendidik dan menakluki hawa nafsu yang diiringi usaha yang tidak kenal lelah jerihnya dan mensucikan hati dari segala keinginan pragmatism dunia.

Thursday, March 24, 2011

gaya Memancing


Ada banyak teknik memancing. Biasanya ianya bermula dari satu teknik saja dan dikembangkan ke beberapa teknik lain menggunakan umpan dan kail yang berbeza.

Teknik “Casting”
Teknik casting dasar adalah memancing dengan cara melempar dan menarik kail secara berterusan hingga ikan tertarik dan memakan umpan. Selama beberapa tahun kebelakangan ini, design dan jenis kekili terus berkembang untuk mengatasi kesulitan yang mungkin ditemui pemancing.
Untuk mendapatkan hasil terbaik, sebaiknya pemancing harus melatih diri dengan teknik casting yang betul, agar tidak berlaku kesilapan sebarang kesilapan dalam teknik ini, memungkinkan bahaya bagi orang lain. Teknik yang betul adalah penting daripada kekuatan menggulung geledung kekili.

Teknik casting ini terbahagi kepada beberapa teknik lain. Cth: Teknik casting di atas kepala (overhead casting) misalnya, joran diangkat tinggi-tinggi sampai di atas kepala dan terus ke belakang sebelum dihayunkan ke laut dsb.
Satu lagi teknik adalah roll casting, iaitu dengan meletakkan joran atau tali pancing di depan kita(pemancing), kemudian dihayunkan dari sisi belakang dan terus dilemparkan ke depan dan jatuh ke laut dsb.

Bagi sebahagian pemancing, surfcasting adalah teknik casting yang paling senang. Teknik melepaskan kail dan umpan ini dilakukan dengan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Gerakan melempar kail ini dilakukan dengan ritme dan tempo tertentu. Teknik ini dikata mempunyai seninya yang tersendiri.

“Lure Fishing”

Memancing dengan cara memujuk atau menarik perhatian ikan dengan perbagai umpan palsu agar mahu mendekati. Pada dasarnya cara ini tetap menggunakan teknik casting. Umpan yang dipasang biasanya bervariasi, bermula dari yang biasa, berwarna-warni, atau yang menyerupai ikan.

“Legering”

Teknik serba guna ini adalah dengan melemparkan kail sehingga umpan jatuh ke dasar sungai, tasik, ataupun laut. Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian ikan yang sedang mencari makanan di dasar air. Cara ini tidak memerlukan banyak trik.

Teknik “Trolling”

Teknik yang memerlukan kemahiran tinggi, ini adalah kerana teknik memancing di bahagian belakang bot atau kapal yang bergerak. Teknik ini biasa dilakukan di sungai atau tengah laut. Bot biasanya digerakkan dengan dayung ataupun enjin. Teknik ini bertujuan menipu atau menarik perhatian ikan seolah-olah umpan kita sedang dikejar-kejar pemangsa sehingga ikan akan terpanggil untuk mengejar umpan.

Trolling biasanya dilakukan dengan tali yang panjang. Untuk trolling di sungai, harus dilepaskan tali sekitar 4,5 sampai 6 meter. Sedangkan untuk tengah laut dengan kedalaman 75-100 kaki, tali haruslah dilepaskan sekitar 23-30 meter. Untuk laut dalam, tali di geledung kekili haruslah sekitar 180-300 meter, dan dihujung tali iaitu sebelum kail dan umpan haruslah diletakkan stainless steel, ini adalah kerana kebanyakkan ikan pemangsa mempunyai gigi yang sangat tajam.

Wednesday, March 23, 2011

Ciri-ciri Pribadi Muslim Sejati


Kita tahu bahwa Islam itu bertolak daripada iman. Namun iman saja tidak mencukupi. Ia perlu juga ilmu dan amal.

Islam itu ialah iman, ilmu dan amal. Tanpa ketiga-tiga elemen ini, maka Islam tidak akan terlaksana pada pribadi seorang Muslim.

Untuk mencapai tujuan ini, roh dan akal mesti berperanan. Disamping itu seseorang muslim perlu mendapat pimpinan. Ketiga-tiga pengaruh ini wajib ada. Kalau tidak pribadi Muslim itu akan jadi cacat dan tidak sempurna.

Peranan Roh Roh berperanan dalam soal iman. Roh melibatkan soal kepercayaan dan keyakinan. Tentang akidah dan pegangan. Tentang keimanan kepada Tuhan dan hari Akhirat. Tentang rasa cinta dan takut dengan Tuhan.

Namun kalau peranan roh saja yang wujud tanpa ada peranan akal dan

kepimpinan, maka seseorang itu akan menjadi fanatik. Dia akan menjadi taksub secara membuta. Perasaannya tidak seimbang dan sukar untuk dikawal. Dia ingin bertindak, beramal dan membuat sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana dan apa caranya. Pertimbangannya juga tidak seimbang dan berat sebelah. Dia akan menjadi orang yang berjiwa tetapi kaku. Dia mau bergerak tetapi tidak tahu bagaimana hendak menyusun langkah.

Peranan Akal Akal berperanan dalam soal ilmu. Ia berkait dengan penyampaian dan penerimaan ilmu. Tentang ta’alim atau pengajian. Tentang pembelajaran. Peranan akal membuat seseorang itu menjadi alim dan bepengetahuan. Namun kalau peranan akal saja yang wujud dan peranan roh dan kepimpinan tidak ada, maka seseorang itu akan menjadi ahli ilmu yang tidak cinta dan tidak takut dengan Tuhan. Yang tidak ada cita-cita akhirat.

Ilmunya akan digunakan untuk dunia semata-mata. Ilmunya akan dijual dan dikomersialkan. Ilmunya akan ditukar menjadi duit dan harta kekayaan. Ilmunya hanya untuk bermujadalah (berdebat), berforum dan berseminar. Untuk mendapat pujian, uang , pangkat, jawatan dan nama. Ilmunya tidak memberi hasil pada pribadinya.

Dia tidak dapat beramal dengan ilmunya, jauh sekali untuk memperjuangkannya. Dia akan menjadi orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Dia akan menjadi jumud dan beku. Walaupun dia tahu bagaimana hendak menyusun langkah, tetapi dia tidak mempunyai kemauan dan kekuatan dalaman untuk bergerak.

Peranan Kepimpinan Kepimpinan melibatkan didikan, panduan, contoh dan suri teladan. Tentang bagaimana ilmu itu dapat dan patut diamalkan. Tentang siapa yang patut dicontohi dalam mengamalkan ilmu. Tanpa ada pimpinan dari seorang pemimpin sebagai contoh atau model, sukar ilmu dapat difahami lebih-lebih lagi untuk diamalkan dan dihayati.

Tanpa pimpinan, ilmu akan hanya tinggal ilmu. Itu sebabnya di dalam agama, dikirim Rasul yang diberi atau yang membawa kitab. Bukan kitab saja yang dihantar tanpa Rasul. Kalau kitab saja yang dihantar, maka tidak akan ada contoh atau role-model untuk diikuti. Tanpa contoh dan role-model, mustahil ilmu dapat difahami dan diamalkan.

Dalam hendak mengamalkan ilmu dan dalam hendak menjadi seorang muslim yang sempurna, contoh fisik atau kepimpinan sangat perlu. Semua bentuk peranan ini mesti ada. Tidak ada satu yang boleh ditolak. Barulah ia boleh lengkap melengkapkan. Peranan roh dan akal mesti bergabung dan contoh atau pimpinan mesti dicari.

Inilah ramuan-ramuan yang perlu untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. Kalau ramuan ini tidak cukup, usaha untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna akan menjadi sia-sia. Lebih-lebih lagilah untuk menjadi seorang yang Mukmin yang bertaqwa. Sebab orang Mukmin yang bertaqwa itu, mesti sempurna Islamnya terlebih dahulu.

Sumber: Ustaz Ashaari bin Muhammad

Sunday, March 13, 2011

SISTEM ENJIN: KOMPONEN ENJIN 4 LEJANG DAN 2 LEJANG, SISTEM PENYEJUKAN DAN SISTEM PELINCIRAN

Komponen Enjin 4 Lejang Dan 2 Lejang

i) Enjin 4 lejang

a. Pengenalan:

Enjin 4 lejang menghasilkan kuasa dengan empat kali pergerakan omboh ke atas dan kebawah dalam setiap selinder. 5 komponen utama terdapat dalam enjin 4 lejang iaitu silender, omboh, rod penghujung, aci engkol dan rod tenaga.

b. Komponen utama dalam enjin 4 lejang:

i. Silinder

ii. Silinder adalah sebuah tuangan bulat dibuka pada bahagian hujung engkol lain oleh kepala selinder. Di sekeliling selinder terdapat jaket penyejuk air , fungsi penyejuk air adalah untuk menyejukkan enjin. Silinder diperbuat daripada besi tuang atau logam campuran aluminium. Fungsi silinder adalah sebagai tempat pembakaran berlaku.

iii. Rod penghubung

Rod penghubung adalah rod yang menyambungkan omboh dengan

aci engkol. Rod penghubung berfungsi sebagai penghubungkan omboh dengan aci engkol dan pada masa yang sama menukarkan gerakan salingan omboh kepada putaran pada aci engkol.

iv. Aci engkol

Aci engkol adalah aci utama enjin yang terdiri daripada pin engkol dan jaringan yang ditumpangkan pada kotak engkol melalui galas utama. Aci engkol diperbuat daripada keluli tempa. Hujung hadapan aci engkol dihubungkan kepada injap dan fungsinya untuk menggerakan pam air dalam sistem penyejukan. Hujung belakangnya disambungkan pada roda tenaga .

v. Roda tenaga

Roda tenaga diperbuat daripada disk besi tuangan yang di hubungkan pada hujung aci engkol. Ia berfungsi untuk melicinkan kelajuan enjin di antara lejang kuasa. Apabila daya pusingan dikenakan ke atas aci engkol, roda tenaga akan berputar dan menggerakankan tali sawat.

vi. Omboh

Omboh adalah komponen yang bergerak. Ia berbentuk silinder dan permukaan luar omboh boleh berbentuk rata cengkung dan cembung. Fungsi omboh adalah untuk memampatkan campuran minyak dan udara bagi menghasilkan kuasa.

c. Proses kitaran enjin 4 lejang

1. Lejang masukan

Omboh bergerak dari atas ke bawah. Isipadu silinder bertambah menyebabkan pengurangan tekanan dan membentuk separa vakum di dalam selinder. Injap masukan terbuka dan injap ekzos tertutup. Campuran udara dan bahan api memasuki silinder melalui liang masukan.

2. Lejang mampatan

Kesemua injap masukan dan ekzos tertutup. Omboh bergerak ke atas dan memampatkan campuran udara-bahan api. Pada penghujung lejang mampatan, palam pencucuh dinyalakan bagi membakar campuran udara-bahan api tetapi dalam enjin Diesel, minyak diesel disuntik ke dalam silinder pada penghujung lejang mampatan.

3. Lejang kuasa

Campuran udara-bahan api terbakar disebabkan pembakaran oleh bunga api palam pencucuh (bagi enjin petrol) atau suhu tinggi akibat mampatan udara sehingga minyak diesel terbakar sendiri (bagi enjin diesel). Pembakaran campuran tersebut menyebabkan gas-gas terbakar di dalam kebuk pembakaran mengembang dan seterusnya menolak omboh ke bawah, menghasilkan kuasa kepada enjin.

4. Lejang ekzos

Injap ekzos terbuka. Omboh bergerak ke atas dan menyingkirkan gas-gas ekzos keluar dari kebuk pembakaran.

ii) Enjin 2 lejang

a. Pengenalan

Enjin 2 lejang adalah enjin yang menghasilkan kuasa melalui 2 kali pergerakan omboh ke atas dan ke bawah untuk melengkapkan 1 kitaran dalam silinder.

b. Komponen utama dalam enjin 2 lejang.

i. Omboh

ii. Omboh adalah komponen yang bergerak. Ia berbentuk silinder dan permukaan luar omboh boleh berbentuk rata cengkung dan cembung. Fungsi omboh adalah untuk memampatkan campuran minyak dan udara bagi menghasilkan kuasa. Ia juga berfungsi mengawal kemasukan campuran bahan bakar dan pengeluaran hasil pembakaran.

iii. Silinder

Silinder adalah sebuah tuangan bulat dibuka pada bahagian hujung engkol lain oleh kepala selinder. Di sekeliling selinder terdapat jaket penyejuk air , fungsi penyejuk air adalah untuk menyejukkan enjin. Silinder diperbuat daripada besi tuang atau logam campuran aluminium. Fungsi silinder adalah sebagai tempat pembakaran berlaku.

iv. Rod penghubung

Rod penghubung adalah rod yang menyambungkan omboh dengan pemesong. Rod penghubung berfungsi sebagai penghubungkan omboh dengan pemesong bagi menghasilkan pergerakan komponen dalam enjin.

v. Liang pindah

Liang pindah merupakan liang yang menyambungkan silinder dengan kotak enjin. Ia berfungsi memindahkan bahan bakar dari kotak enjin ke silinder untuk pembakaran.

vi. Liang masukan

Liang masukan berfungsi menjadi laluan bahan bakar seperti minyak, pelincir dan udara memasuki kotak enjin.

vii. Liang ekzos

Liang yang menyambungkan silinder dengan ekzos. Ia berfungsi mebebaskan hasil pembakaran iaitu gas keluar dari kawasan pembakaran.

c. Proses kitaran dalam enjin 2 lejang

1. Lejang masukan dan lejang mampatan :–

Omboh bergerak ke atas dan memampatkan campuran udara-bahan api-pelincir. Gerakan omboh ke atas menyebabkan tekanan udara di dalam kotak engkol menjadi rendah, membolehkan campuran udara-bahan api-pelincir dari karburetor masuk ke dalam

2. Lejang kuasa dan lejang ekzos :–

Peringkat ini bermula sebaik sahaja campuran udara-bahan api terbakar, menyebabkan gas pengembangan mengembang dan memaksa omboh turun ke bawah, menghasilkan kuasa pada enjin. Gerakan omboh ke bawah juga memampatkan campuran udara-bahan api-pelincir, maka apabila omboh terus bergerak ke bawah sehingga membuka liang masukan dan liang ekzos, gerakan omboh ke bawah memaksa campuran udara, bahan api, pelincir yang segar masuk ke dalam kebuk pembakaran dan memaksa gas ekzos keluar.

Perbezaan Enjin 4 Lejang dan 2 Lejang

Enjin 2 Lejang

-Satu selinder

-Proses kitaran

1.Masukan dan mampatan untuk proses pertama berlaku serentak

2. Kuasa dan ekzos untuk proses yang kedua berlaku serentak

Tiada bukaan di bahagian tepi enjin kerana enjin 2 lejang tiada injap

Tidak mempunyai batang celup pada kotak engkol kerana enjin 2 lejang tiada takungan minyak pelincir.

-Mempunyai 3 tiang iaitu tiang masuk, tiang ekzos dan tiang pindah

-Omboh mempunyai pemesong

-Kitaran lengkap aci engkol berpusing sekali

Enjin 4 Lejang

-Satu selinder

-Proses kitaran

1. masukan

2. mampatan

3. kuasa

4.ekzos

-Tidak berlaku serentak untuk setiap proses

-Terdapat dua jenis kedudukan injap, iaitu injap atas dan injap ditepi di mana bagi enjin yang mempunyai injap ditepi terdapat satu bukaan dibahagian tepi enjin untuk mengeluarkan injap

-Batang celup di bahagian kotak engkol

-Mempunyai dua saluran iaitu saluran masuk dan ekzos

-Omboh tiada pemesong

-Kitaran lengkap aci engkol berpusing dua kali.

Tuesday, March 8, 2011

Enaknya Kopi

Di masyarakat kita, siapakah yang tak kenal dengan kopi? Minuman yang sangat disuka kebanyakan orang, dan juga tak sedikit yang anti dengan minuman ini dengan alasan dapat mengganggu kesehatan, menyebabkan kecanduan, teman setia rokok, identik dengan orang tua, atau sederet alasan lain yang diutarakan untuk menjauhkan diri dari minuman yang satu ini. Tapi tahukah sobat Dliya’ bahwa kopi sebenarnya minuman kegemaran kaum Sufi?
Dengan meminum kopi, orang-orang kelas ma’rifat (yang tidak memiliki dan terjangkit penyakit yang semakin parah karena minum kopi) semakin tegar beribadah, seolah kopi mendatangkan cahaya bagi rohani dan jasmani mereka.

Sayyid Abdurrohman bin Muhammad bin Abdurrohman bin Muhammad as-Saqqaf al-Husainy al-Hadramy dari marga al-Idrus (1070 H-1113 H) mengatakan dalam kitabnya Iinaasush Shofwah bi Anfaasil Qahwah: Biji kopi baru ditemukan pada akhir abad VIII H di Yaman oleh penemu kopi Mukha, Imam Abul Hasan Aliy asy-Syadziliy bin Umar bin Ibrahim bin Abi Hudaimah Muhammad bin Abdulloh bin al-Faqih Muhammad Disa’in (nasabnya bersambung hingga kepada seorang sahabat bernama Khalid bin Asad bin Abil Ish bin Umayyah al-Akbar bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay).

Beliau adalah pengikut tarekat Syadiliyah, bukan pendirinya (karena pendiri tarekat Syadiliyah, Imam Abu Hasan asy-Syadziliy telah wafat pada tahun 828 H)
Dalam penemuan biji kopi, Imam Abul Hasan mendahului Imam Abu Bakr al-Idrus. Sehingga Imam Abul Hasan Aliy adalah penemu biji kopi sedangkan Imam Abu Bakr al-Idrus adalah penyebar kopi di berbagai tempat.

Beliau menggubah syair mengenai kopi sebagai berikut:
قَهْوَةُ الْبُنِّ يَا أَهْلَ الْغَرَامْ سَاعَدَتْنِيْ عَلَى طَرْدِ الْمَنَامْ
وَ أَعَانَتْنِيْ بِعَوْنِ اللهِ عَلى طَاعَةِ اللهِ وَ الْعَالَمُ نِيَامْ
قَافُهَا الْقُوْتُ وَ الْهَاءُ الْهُدَى وَاوُهَا الْوُدُّ وَ الْهَاءُ هِيَامْ
لاَ تَلُوْمُوْنِيْ عَلَى شُرْبِيْ لَهَا إِنَّهَا شُرْبُ سَادَاتٍ كِرَامٍ

Wahai orang-orang yang asyik dalam cinta sejati dengan-Nya, kopi membantuku mengusir kantuk
Dengan pertolongan Alloh, kopi menggiatkanku taat beribadah kepada-Nya di kala orang-orang sedang terlelap.
[Qahwah (kopi)], qaf adalah quut (makanan), ha adalah hudaa (petunjuk), wawu adalah wud (cinta), dan ha adalah hiyam (pengusir kantuk).

Janganlah kau mencelaku karena aku minum kopi, sebab kopi adalah minuman para junjungan yang mulia.
Syeikh Abu Bakr bin Abdulloh al-Idrus berkata tentang kopi yang digemarinya:
Wahai qahwatul bunn (kopi)! Huruf qaf di awalmu adalah quds (kesucian), huruf kedua ha adalah hudaa (petunjuk), dan huruf ketigamu adalah wawu.
Huruf keempatmu adalah ha, berikutnya alif adalah ulfah (keakraban), lam sesudahnya adalah lutfh (belas kasih dari Alloh).
Ba adalah basth (kelapangan), dan nun adalah nur (cahaya). Oh, kopi, kau laksana purnama yang menerangi cakrawala.

Imam Hamzah bin Abdullah bin Muhammad an-Nasyiriy al-Yamaniy asy-Syafi’I, penduduk Zabid (832 H-936 H) adalah seorang sastrawan ulung yang ahli tumbuh-tumbuhan. Dia menggubah seribu bait nadzam mengenai kemukjizatan al-Qur”an, menulis kumpulan fatwa, dan menggubah nadzam lebih dari 80 bait mengenai manfaat kopi, yang antara lain isinya adalah kopi bisa membangkitkan semangat seseorang dan mengantarkannya mencapai kesuksesan.
Disebutkan dalam kitab al-Iinas bahwa huruf ba dan nun pada kata bunn (kopi), masing-masing berarti bidayah (permulaan) dan nihayah (akhir/puncak), yakni mengantarkan seseorang dari awal langkah hingga akhir/sampai sukses.
Nah, setelah uraian tentang kegemaran dan sanjungan ulama Sufi akan kopi, manfaat, serta falsafah tentangnya, apakah sobat Dliya’ masih akan menganggap kopi sebagai minuman yang harus dijauhi?


KOPI ADALAH MINUMAN HALAL

Mayoritas ulama tidak meragukan lagi kehalalan kopi. Dalam kitab Syarh al-’Ubab Syeikh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa menggunakan sesuatu yang jaiz sebagai sarana hukumnya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika tujuannya untuk kebaikan maka penggunaan sarana tersebut bernilai pahala, dan jika tujuannya untuk maksiat maka bernilai dosa (untuk meniru niat para ulama Sufi, lihat tips Dliya’ tentang Fatihah yang dibaca sebelum meminum kopi).

Para ulama yang menghalalkan kopi antara lain: Syeikhul Islam Zakariya al-Anshori, Syeikh Abdurrahman bin Ziyad az-Zabidiy, Syeikh Zaruq al-Malikiy al-Maghribiy, Syeikh Abdulloh bin Sahl Baqusyair, Syeikh Muhammmad bin Abdulqadir al-Habbaniy, Syeikh Abdulmalik bin Disa’in, dll.
Para ulama yang menyanjung kopi antara lain: Abu Bakr bin Abdullah al-Idrus, Abdurrahman bin ‘Aliy, Syeikh bin Ismail, Ahmad bin ‘Alawy Bajahdab, Abu Bakr bin Salim, Abdullah bin Alawy al-Haddad, Hatim al-Ahdal, as-Sudiy, Umar bin Abdulllah Bamakhramah beserta putranya, Al-Amudiy, dll.
Banyak ulama Sufi yang berkomentar tentang kopi yang pada prinsipnya mereka menggemari kopi karena dengan meminumnya mereka lebih giat beribadah, terutama pada malam hari ketika banyak manusia yang tertidur lelap.

Syeikh Umar bin Abdullah Bamakhramah, Syeikh Abdul Mu’thiy bin Hasan bin Abdullah bin Ahmad Bakatsir al-hadramiy (Makkah 905-Ahmadabad India 989 H) juga putranya yang bernama Ahmad dan beberapa nama lain menggubah nadzam dalam untaian bait yang amat banyak yang berisi sanjungan terhadap kopi sebagai minuman yang amat bermanfaat untuk penggiat ibadah kepada Allah.

Perhatikan dua bait syair berikut:
قَدْ أَقْبَلَتْ وَ سَوَادُهَا يَتَوَقَّدُ وَ مِنَ الْعَجَائِبْ أَنْ يُضِيْئَ اْلأَسْوَدُ
بِسَوَادِهَا ابْيَضَّتْ قُلُوْبُ أُولِي النُّهَى بِسَوَادِهَا سَادَ السَّوَادَ وَ يُحْمَدُ

Kopi memang hitam tapi menyalakan semangat, bahkan memancarkan cahaya.
Hitamnya kopi membuat hati orang-orang kelas tinggi memutih, sehingga mereka terpuji melebihi kebanyakan manusia.

Sekarang tinggal pilihan sobat Dliya’, memilih kopi yang dipilih kaum Sufi sebagai penggiat ibadah (tentunya dengan mengikut niat mereka, dan toh mereka tak jatuh sakit karena meminumnya), atau malah meninggalkannya karena ketakutan yang tidak beralasan?

Monday, March 7, 2011

kepentingan menutup aurat menurut islam

Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah S.W.T mempunyai tujuan dan hikmah yang pasti mendatangkan kebaikan untuk manusia. Ini kerana menghasilkan kebaikan atau maslahat bagi manusia merupakan tujuan utama syariat islam diturunkan. Justeru, ahli fekah telah mengkategorikan kebaikan manusia perlu dijaga kepada tiga maslahah darurat, hajiat dan tahsinat. Maslahah darurat bermakna segala kepentingan yang perlu dijaga oleh manusia, jika tidak, kehidupan manusia akan pincang. Masalah darurat ini mengandungi lima perkara iaitu agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta. Setiap satu dari lima perkara ini amat dijaga oleh syariat Islam melalui dua bentuk iaitu berbentuk perintah dan larangan serta berbentuk hukuman.
Dalam tulisan ini ingin dibincangkan dua dari lima perkara yang mesti diberi perhatian oleh manusia iaitu agama dan kehormatan. Di sinilah relevennya perbincangan falsafah aurat wanita. Jika ditanya mengapa wanita perlu menutup aurat? Maka jawapan yang paling ringkas yang boleh diberikan ialah untuk menjaga agama dan kehormatan manusia sejagat.

Bagaimana? Jawapannya ialah: Agama islam mahukan kehidupan manusia di duni
a ini berjalan dalam keadaan yang baik, tenang dan tenteram dalam semua bentuk perhubungan sama ada perhubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia atau manusia dengan makhluk lain. Kunci bagi ketenteraman ini adalah hati sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadith yang bermaksud: “Sesungguhnya di dalam badan manusia itu ada seketul daging, apabila baik maka akan baiklah seluruh jasad (tindakan-tindakannya), dan sekiranya ia rosak maka akan rosaklah segala jasad (tindakan-tindakannya). Ketahuilah seketul daging itu adalah hati.” (Al-Bukhari).
Hati manusia ini pula melalui panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW boleh menjadi kotor dan boleh menjadi bersih dari segi rohaninya. Hati ini akan menjadi hitam apabila manusia terlalu tenggelam dalam memenuhi tuntutan syahwat yang dilarang oleh syariat islam. Antara bentuk syahwat yang paling sukar dikaawal lelaki terhadap wanita sebagaimana yang terungkap dalam firman Allah yang bermaksud: “Diperhiaskan (dijadikan indah) kepada manusia syahwat terhadap wanita, dan anak pinak…” (Ali Imran:14).
Oleh itu, tidak hairanlah sekiranya pihak zionis dalam protokolnya untuk menghancurkan umat islam menyenaraikan ‘merosakkan wanita’ sebagai salah satu senjata bagi melumpuhkan umat islam. Ini kerana apabila wanita Islam berjaya dirosakkan termasuklah ‘menelanjangkannya’ maka semua lapisan masyarakat akan rosak terutama dari aspek hubungannya dengan Tuhan dan sensitivitinya terhadap disiplin syariat islam.
Dengan itu bolehlah dibuat kesimpulan bahawa perintah menutup aurat bagi wanita dalam syariat islam adalah bertujuan untuk memebersihkan masyarakat Islam daripada ditenggelami oleh ‘gelora syahwat’ yang akhirnya akan mengakibatkan umat islam lupa terhadap kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan terhadap agama, diri, keluarga, masyarakat dan Negara. Inilah maksud kebaikan adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Selain daripada itu, perintah menutup aurat ini juga adalah satu ‘rahmat’ Allah terhadap kelemahan yang ada pada manusia sama ada lelaki ataupun perempuan dalam berhadapan dengan kebangkitan dorongan seksual yang tidak kena pada tempatnya (yang dilarang oleh syarak).

Justeru, al-Qur’an telah memerintahkan wanita-wanita beriman supaya menutup aurat mereka dengan sempurna melalui firman Allah yang bermaksud: “Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar)…(al-Ahzab: 59)

Hadith-hadith Rasulullah SAW amat menekankan tentang aurat. Antaranya Rasulullah SAW pernah mengungkapkan istilah ‘ perempuan berpakaian tetapi telanjang’ di dalam salah satu hadith baginda. Ini kerana, sekalipun perempuan itu telah memakai pakaian tetapi pakaiannya tidak dapat mengelakkan fitnah yang boleh merosakkan hati dan perlakuan umat Islam. Daripada hadith ini juga para ulama telah mengemukakan garis panduan menutup aurat dalam Islam. Antara panduan yang telah diberikan ialah pakaian yang dipakai hendaklah memenuhi criteria-kriteria berikut

i. Hendaklah menutup semua anggota yang termasuk dalam kategori aurat iaitu seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan, kecuali wanita yang mempunyai rupa paras yang terlalu cantik dan boleh menimbulkan fitnah apabila lelaki melihatnya, maka wanita seperti ini wajib menutup seluruh tubuh badannya (berpurdah).

ii. Pakaian yang dipakai hendaklah longgar dan tidak menunjukkan bentuk tubuh badan.

iii. Pakaian tidak jarang hingga menampakkan kulit badan.

iv. Menurut setengah ulama’ warna pakaian hendaklah berwarna sederhana yang tidak terlalu menarik perhatian.
Kriteria-kriteria pakaian ini adalah bersifat mutlak tanpa mengalami apa-apa perubahan sejak dahulu hingga kini. Amat tidak munasabah sekali apabila munculnya suatu pandangan yang menganggap rambut wanita bukanlah ‘aurat dan menutup kepala itu sebenarnya menutup akal di mana perjuangan menentang hijab atau menutup aurat ini telah berlaku sejak dahulu lagi. Kononnya ia adalah punca kemunduran dunia Islam. Sedangkan mereka lupa bahawa punca kemunduran sebenar adalah kita meninggalkan agama yang tulen dan membiarkan kepalsuan, bid’ah serta kemungkaran hidup dalam masyarakat. Persoalan aurat ini seperti yang ditekankan sudah banyak dibahaskan. Setiap pengkaji Islam boleh merujuk kitab-kitab tafsir yang berpandukan nas-nas syarak dalam menafsirkan Surah Al-Ahzab: 59 dab An-Nur: 60. Dalam hal ini, ada ulama’ yang bertegas menyatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini seperti yang dipegang oleh kebanyakan ulama’ di Saudi sekarang.
Oleh: Hasnan Kasan, UKM